उर्दू जियो वर्झ़न

English اردو

जदीद उर्दू में अल्लाह तआला का कलाम

मज़ीद पढ़िए